Чат-пати, Караганда, 25.08.2003 г.
Copyright © 2000-2003 Оразалин Жандос